CT

Teknisk utbildning

Discovery HD: front left.

GE:s Firstline utbildning är upplagd så att deltagarna ska få en introduktion i uppbyggnaden av CT-system. Kursdeltagarna får en genomgång av de olika delarna (Konsol, Gantry, Table, X-Ray och PDU) samt hur dessa arbetar tillsammans. Deltagarna får också undervisning om hur tester av CT systemen utförs, vilka tester som bör användas vid olika felsymtom. Deltagarna får också en genomgång hur man läser loggfiler dels på systemet och dels fjärruppkopplad. Kursen är uppdelad i en teoridel som varvas med en praktikdel där deltagarna får lära sig att köra systemet både som användare (Patient Scanning) och i serviceläge.