Kursens innehåll

Deltagarna får en introduktion om uppbyggnaden av CT-systemet och en genomgång av de olika delarna (Konsol, Gantry, Table, X-Ray och PDU) samt hur dessa arbetar tillsammans. Deltagarna får undervisning om hur tester av CT systemen utförs och vilka tester som bör användas vid olika felsymptom. Deltagarna får också en genomgång hur man läser loggfiler dels på systemet, dels fjärruppkopplad. Kursen är uppdelad i en teoridel som varvas med en praktikdel där deltagarna får lära sig att köra systemet både som användare (Patient Scanning) och i serviceläge.

Målgrupp

Medicintekniker.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper inom datortomografi.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 5 dagar
Datum: 27-31 maj 2019
Plats: Milwaukee, USA
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: TT04CT

27-31 maj 2019: Anmäl dig här