Intervention (Angio)

Teknisk utbildning

Three doctors in blue scrubs using the interventional image guided systems.

Utbildningsmålet är att ge dig som sjukhusingenjör en grundläggande kunskap om era system inom intervention för att framgångsrikt kunna utföra första gradens avhjälpande underhåll på systemen.