Kursens innehåll

Kursens innehåll är uppdelad i en teoretisk och en praktisk genomgång av Innova angiolab och dess användning;

  • Intern/extern kommunikation 
  • Systemkomponenter
  • Servicemenyer
  • Servicemanualer
  • Felsökning
  • Kalibrering
  • Bildkvalitetskontroll

Utbildningen omfattar inte installation och konfiguration.

Målgrupp

Medicintekniker.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att deltagarna har goda baskunskaper om röntgen.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 5 dagar
Datum: Datum ej fastställt
Plats: Milwaukee, USA
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: TT01ICS

Datum ej fastställt: Anmäl ditt intresse här