IT

Teknisk utbildning

IT-utbildning bidrar till att ge en djupare förståelse för informationsteknik och dess påverkan på hälso-och sjukvårdsprocessen. Vi är dedikerade till att ge dig den kunskap och det förtroende som krävs för att din organisation ska behålla sin konkurrenskraft och i fortsättningen kunna erbjuda kvalitativ vård i dagens snabbt föränderliga miljö.

Våra tekniska IT-utbildningar vänder sig till sjukhusets medicintekniska personal.