Kursens innehåll

Kursen kommer att gå igenom allt grundläggande om AW Server. Teori blandat med praktik samt genomgång av initial konfigurering, administration, underhåll, diagnostikverktyg, dokumentation samt  grundläggande felsökning, funktionskontroller, lagring och bredbandstester.

Målgrupp

Medicintekniker.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att deltagaren har grundläggande kunskap i informationsteknik (IT).

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1 dag
Datum: 5 februari 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: TT14IT

5 februari 2019: Anmäl ditt intresse här