Kursens innehåll

Kursdeltagaren ges grundläggande nätverkskunskaper och kunskap om hur man identifierar datorns olika komponenter, samt hur dessa ska installeras korrekt i datorn. Deltagaren kommer även ges kunskaper i att lägga till/installera ny hårdvara, drivrutiner och kringutrustning samt navigera i operativsystemet.

Målgrupp

Medicintekniker, IT-personal eller annan sjukhuspersonal som arbetar med IT.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att deltagaren har grundläggande kunskap i informationsteknik (IT).

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 4 dagar
Datum: 23-27 april 2018
Plats: Oslo, Norge
Språk: Engelska
Kurskod: TT01IT

23-27 april 2018: Anmäl dig här