Mammografi

Teknisk utbildning

Stand out with SenoBright.

Utbildningsmålen är att ge sjukhusets ingenjörer en grundläggande kunskap om deras mammografiutrustning för att framgångsrikt kunna utföra första gradens avhjälpande underhåll. Kurserna är uppdelade i en teoridel som varvas med en praktikdel där deltagarna får lära sig att förstå hur användarna brukar systemet och hur man ska hantera och felsöka olika felsymptom.