Monitorering

Teknisk utbildning

Kurserna syftar till att ge kunskaper om patientövervakningsmonitorers handhavande, tekniska uppbyggnad och teori på blocknivå. Efter kurs ska deltagarna kunna reparera produkten på kortnivå, utföra nödvändiga justeringar, förebyggande underhåll (FU) samt programuppdateringar.