MR

Teknisk utbildning

Denna MRI utbildning är skräddarsydd för kunder från den nordiska delen av Europa. Utbildningsmålen är att ge sjukhusets ingenjörer en grundläggande kunskap om deras MRI plattformar för att framgångsrikt kunna utföra första gradens avhjälpande underhåll på sina system. Utbildningen omfattar en teoretisk beskrivning av systemets komponenter grupperade efter deras funktion tillsammans med lämpliga diagnostiska metoder. De teoretiska lektionerna varvas med praktiska laborationer.