Kursens innehåll

Under kursen varvas grundläggande MR-teori med praktik. Genomgång av magneten, RFsystemet, gradientsystemet och relaterade signalvägar samt patientbordet. Genomgång av användargränssnittet, servicemanualen, serviceverktyg samt tillgängliga diagnostiska verktyg. Grundläggande felsökning.

Målgrupp

Medicintekniker.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att deltagarna har baskunskaper om MR systemet.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 5 dagar
Datum: 20-24 november 2017
Plats: Milwaukee, USA
Språk: Svenska/engelska
Kurskod: TT01MR

20-24 november 2017: Anmäl dig här