Kursens innehåll

Under kursen varvas grundläggande MR-teori med praktik. Genomgång av magneten, RFsystemet, gradientsystemet och relaterade signalvägar samt patientbordet. Genomgång av användargränssnittet, servicemanualen, serviceverktyg samt tillgängliga diagnostiska verktyg. Grundläggande felsökning.

Målgrupp

Medicintekniker.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att deltagarna har baskunskaper om MR systemet.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 4 dagar
Datum: 26-29 mars 2019
Plats: Waukesha, USA
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: TT02MR

26-29 mars 2019: Anmäl dig här