Neonatal

Teknisk utbildning

Baby in incubator

Kurserna syftar till att ge kunskaper i produktens handhavande, tekniska uppbyggnad och teori på blocknivå. Efter avslutad kurs ska deltagarna kunna reparera produkten på kortnivå, utföra nödvändiga justeringar, förebyggande underhåll (FU) samt programuppdateringar.