Kursens innehåll

Teknisk teori, praktik och säkerhet.

Målgrupp

Medicintekniker och apparatansvariga.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förutsätts ha viss förkunskap i allmän medicinsk teknik samt grundkunskaper i informationsteknik (IT).

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 2 dagar effektiv kurstid (lunch till lunch)
Datum: 13-15 mars 2018
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Engelska
Kurskod: TT0138

13-15 mars 2018: Anmäl dig här