Kursens innehåll

Teknisk teori, praktik och säkerhet.

Målgrupp

Medicintekniker och apparatansvariga.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förutsätts ha viss förkunskap i allmän medicinsk teknik samt grundkunskaper i informationsteknik (IT).

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 2 dagar
Datum: 14-15 mars 2017
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Engelska
Kurskod: TT0138

14-15 mars 2017: Anmäl dig här