Kursens innehåll

Teknisk teori, praktik och säkerhet.

Målgrupp

Medicintekniker och apparatansvariga.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förutsätts ha viss förkunskap i allmän medicinsk teknik samt grundkunskaper i informationsteknik (IT).

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 2 dagar
Datum: 30-31 maj 2018
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Engelska
Kurskod: TT0213

30-31 maj 2018: Anmäl dig här