Kursens innehåll

Tekniker och ingenjörer som verkar inom medicinsk teknik behöver kunskaper om hur MUSE funktionellt och tekniskt är uppbyggd samt hur MUSE ska underhållas, både i teori och i praktik.

Genom dessa kunskaper kan ingenjören på ett effektivt och säkert sätt hantera service och underhåll på MUSE. Utbildningsmaterialet är på engelska.

Målgrupp

Medicintekniker.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förutsätts ha viss förkunskap i allmän medicinsk teknik samt grundkunskaper i informationsteknik (IT).

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 2 dagar effektiv kurstid (lunch till lunch)
Datum: 2-4 maj 2018
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: TT0313

2-4 maj 2018: Anmäl dig här