Kursens innehåll

Klinisk teori och praktik.
- Hjärtats uppbyggnad och dess funktion
- Vad är ett EKG?
- Hur tolkar man ett EKG?
- Vanliga arytmier
- Kärlkramp och hjärtinfarkt – hur ser man det på ett EKG?
- Praktiska övningar
- Enklare felsökning kopplat till tekniska störningar i EKG-signalen.

Målgrupp

Medicintekniker som i det dagliga arbetet jobbar med EKG (vilo-EKG, arbetsprov, långtids-EKG, monitorering).

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förutsätts ha viss förkunskap i allmän medicinsk teknik.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 1 dag
Datum: 6 november 2018
Plats: Academy kurscenter, Stockholm
Språk: Svenska
Kurskod: TRSW13_3

6 november 2018: Anmäl dig här