Kursens innehåll

Teknisk teori, praktik och säkerhet.

Målgrupp

Medicintekniker och apparatansvariga.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förutsätts ha viss förkunskap i allmän medicinsk teknik samt grundkunskaper i informationsteknik (IT).

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 1 dag
Datum: Kursen arrangeras på förfrågan
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Engelska
Kurskod: TT0413

Kursen arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här