PET/CT

Teknisk utbildning

Optima 560 with patient.

Våra PET/CT-kurser vänder sig till radiologer, kardiologer, röntgensjuksköterskor och sjukhusfysiker.Vårt breda kursutbud inom PET/CT erbjuder utbildning på alla nivåer: Bas, Avancerad och Doctor-to-Doctor/Expert. Kurserna hålls på Academy kurscentrum i Stockholm samt på UK Academy i England.