Röntgen

Teknisk utbildning

Imaging tray with clinician.

GE:s Firstline training är upplagd så att deltagarna skall få en introduktion i uppbyggnaden av GE:s Discovery 650 serie. Kursen är uppdelad i en teoridel som varvas med en praktisk del där deltagarna får lära sig att förstå hur man använder systemet. Kursdeltagarna får en genomgång av de olika delarna samt hur dessa arbetar tillsammans. Deltagarna får också undervisning i hur kalibreringen av de mekaniska delarna samt detektorena fungerar, vi går igenom enklare felsökning och vilka diagnostika tester som finns. Backup och och installation av mjukvara kommer även att gås igenom.