SPECT/CT

Teknisk utbildning

SPECT and SPECT-CT Product group

Deltagarna får en introduktion om uppbyggnaden av de olika delarna samt hur dessa arbetar tillsammans. Kursen är uppdelad i en teoridel som varvas med en praktikdel där deltagarna får lära sig att förstå hur man använder systemet. Deltagarna får även lära sig felsökning och vilka diagnostiksa tester som finns. Backup och installation av mjukvara ingår även i kursinnehållet.