Kursens innehåll

Deltagarna får en introduktion om uppbyggnaden av de olika delarna samt hur dessa arbetar tillsammans. Kursen är uppdelad i en teoridel som varvas med en praktikdel där deltagarna får lära sig att förstå hur man använder systemet. Deltagarna får även lära sig felsökning och vilka diagnostiska tester som finns. Backup och installation av mjukvara ingår även i kursinnehållet.

Målgrupp

Medicintekniker.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att deltagarna har baskunskaper inom röntgen.

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 5 dagar
Datum: 19-23 november 2018
Plats: Milwaukee, USA
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: TT02MI

19-23 november 2018: Anmäl dig här