Ultraljud

Teknisk utbildning

Pregnant belly - Ultrasound Scan Machine

Kursen kommer att ge inblick och förståelse i maskinernas uppbyggnad, komplexitet samt bakomliggande teknik och mjukvara. Skräddarsydda lektioner välblandade med teori och praktik utförs av våra erfarna ingenjörer som delar med sig av sin i fält förvärvad kunskap.