Kursens innehåll

Kursen är inriktad mot ultraljud, men kommer att gå igenom allt grundläggande om DICOM. Teori blandat med praktik samt genomgång av grundläggande felsökning, nätverkskontroll och DICOM conformance statement.

Målgrupp

Sjukhuspersonal som använder sig av DICOM i sitt dagliga arbete.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att deltagarna har tillgång till en bärbar dator med Windows 7 och nätverkskort.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 2,5 dagar
Datum: Kursen arrangeras på förfrågan
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: TT02IT

Kursen arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här