Kursens innehåll

Utbildningen består av teori och praktik på ultraljudsdesinfektionsystem. Kursdeltagaren får en genomgång av handhavande av prober och hur man ska desinfeciera prober. Deltagaren får även kunskap om hur man kan identifiera/felsöka och förebygga risker i den dagliga ultraljudsverksamheten.

Målgrupp

Användare av alla ultraljudsystem och medicintekniska ingenjörer.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att deltagarna har baskunskaper om ultraljudsprober.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd:
0,5 dag
Datum: 
28/2, 7/3, 4/4, 25/4, 9/5, 5/9, 17/10, 24/10, 14/11, 21/11 2019
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: TC01US

28 februari 2019: Anmäl dig här
7 mars 2019: Anmäl dig här
4 april 2019: Anmäl dig här
25 april 2019: Anmäl dig här
9 maj 2019: Anmäl dig här
5 september 2019: Anmäl dig här
17 oktober 2019: Anmäl dig här
24 oktober 2019: Anmäl dig här
14 november 2019: Anmäl dig här
21 november 2019: Anmäl dig här