Kursens innehåll

Överblick över grunderna i systemet ut ett applikationsperspektiv:

  • Systeminställningar
  • Arbetsflödet vid en undersökning
  • Optimering av bildkvalitet 

Praktisk del med: 

  • Systemöversikt och knappologi 
  • Backup/ ladda om mjukvara
  • Skrivarinställningar 
  • Arkivering 
  • Problemsökning

Målgrupp

Medicintekniker.

Förkunskaper

Kursen förutsätter att deltagarna har baskunskaper om ultraljud och prober.

Datum/registrering

Nivå: Bas
Kurslängd: 1 dag
Datum: Kurs arrangeras på förfrågan
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Svenska/Engelska
Kurskod: CF05US

Kurs arrangeras på förfrågan: Anmäl ditt intresse här