Ventilation

Teknisk utbildning

iVent201 ICAB - nurse with young male patient.

För dig som ingenjör inom Medicinsk Teknik behövs kunskaper om hur er ventilator funktionellt och tekniskt är uppbyggd samt hur den ska underhållas - både i teori och i praktik.