Kursens innehåll

Kursen innehåller både teknisk teori, praktik och säkerhet. Deltagarna får lära sig olika konfigurationsalternativ för både hårdvara och mjukvara med hands on-träning. Efter kursen ska deltagarna kunna tolka olika andningsmönster, navigera i menyer på skärmen, ta bort och ersätta systemkomponenter, och utföra planerade underhållsåtgärder inklusive servicetester och kalibreringar.

Målgrupp

Medicintekniker.

Förkunskaper

Deltagarna på kursen förutsätts ha viss förkunskap i allmän medicinsk teknik samt grundkunskaper i informationsteknik (IT).

Datum/registrering

Nivå: Avancerad
Kurslängd: 3 dagar
Datum: 15-17 november 2017
Plats: Academy kurscentrum, Stockholm
Språk: Engelska
Kurskod: TT0311

15-17 november 2017: Anmäl dig här